สรุป การสมัคร โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 4
คณิตศาสตร์ 0 1 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 0 8
สังคมศึกษา 0 1 0 3
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 2
ภาษาต่างประเทศ 1 0 0 3
การงานอาชีพ 0 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 2 6 1 29