สรุป การสมัคร โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 9
คณิตศาสตร์ 1 1 1 14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 27
สังคมศึกษา 0 0 2 7
ศิลปะ 1 0 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 4
ภาษาต่างประเทศ 0 2 1 15
การงานอาชีพ 1 1 0 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 4 5 6 87