สรุป การสมัคร โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1 8
สังคมศึกษา 0 2 1 4
ศิลปะ 1 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 1 0 0 3
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3 2 2 26