สรุป การสมัคร โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 0 6
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 2
การงานอาชีพ 0 0 1 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 1 5 1 21