สรุป การสมัคร โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 1 0 3
คณิตศาสตร์ 0 0 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 7
สังคมศึกษา 0 0 0 3
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 2
การงานอาชีพ 0 1 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 5 0 23