สรุป การสมัคร โรงเรียนรัตนบุรี

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 11
คณิตศาสตร์ 0 10 0 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 20 3 31
สังคมศึกษา 0 1 0 11
ศิลปะ 1 2 0 7
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 7
ภาษาต่างประเทศ 0 7 3 19
การงานอาชีพ 0 1 1 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1 4
รวม 2 42 9 117