สรุป การสมัคร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 3 6 0 14
คณิตศาสตร์ 0 16 0 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 0 34
สังคมศึกษา 0 3 1 20
ศิลปะ 1 1 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 7
ภาษาต่างประเทศ 0 7 1 20
การงานอาชีพ 0 1 1 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 3
รวม 5 40 3 132