สรุป การสมัคร โรงเรียนนาดีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 0 5
คณิตศาสตร์ 0 2 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 0 9
สังคมศึกษา 0 0 0 4
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 3
การงานอาชีพ 0 1 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 8 0 28