Assistant Teachers ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายทรงวิทย์ วงศ์หินกอง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพิมพ์มาดา ศรศิลป์ โรงเรียนตานีวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)