Assistant Teachers คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายวรวุฒิ ดำเขียว โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายเดชา มุลิตา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)