Assistant Teachers ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวธิติกุล ไทยดี โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวกฤษณา บุญมาก โรงเรียนแนงมุดวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)